סמי הכבאירחוב סומסום – מגלים סקרנותהפוני הקטן שלייובל המבולבל – מר עגבניהל"ג בעומר בהופ!הרפתקאות פיטר הארנבנווה עצלנותתותיתמיכל הקטנה – שירי זהירות בדרכיםמולי וצומימפיוני גיבור עלסבא מתכווץחיבוק של שבת – סבא טוביההדבורה מאיהטימוטי הולך לבית הספריובל המבולבלטבע תוםסוד הקצב של מיכלהפיה ליליעמית המשאיתדפנה ודודידורחוב סומסוםרכבת הדינוזאוריםכוח הקצבעוד חברים של הופ!מייק האבירדינו דןממלכת טוביהוחבורת החצרמר מוכשר מסביב לעולםהקרקס של רינתהיכון חידון הופ!