הפוני הקטן שליהרפתקאות פיטר הארנבמולי וצומינווה עצלנותרחוב סומסום – מגלים סקרנותפסח לילדים בהופ!סמי הכבאיתותיתמיכל הקטנה – שירי זהירות בדרכיםיובל המבולבל – מר עגבניהמפיוני גיבור עלסבא מתכווץחיבוק של שבת – סבא טוביההדבורה מאיהטימוטי הולך לבית הספריובל המבולבלטבע תוםסוד הקצב של מיכלהפיה ליליעמית המשאיתדפנה ודודידורחוב סומסוםא-הוי בוקר הופ!רכבת הדינוזאוריםכוח הקצבעוד חברים של הופ!מייק האבירדינו דןממלכת טוביהוחבורת החצרמר מוכשר מסביב לעולםהקרקס של רינתהיכון חידון הופ!