סמי הכבאימולי וצומיהפוני הקטן שלירחוב סומסום – מגלים סקרנותשבועות בהופ!הרפתקאות פיטר הארנבנווה עצלנותתותיתמיכל הקטנה – שירי זהירות בדרכיםיובל המבולבל – מר עגבניהמפיוני גיבור עלסבא מתכווץחיבוק של שבת – סבא טוביההדבורה מאיהטימוטי הולך לבית הספריובל המבולבלטבע תוםסוד הקצב של מיכלהפיה ליליעמית המשאיתדפנה ודודידורחוב סומסוםרכבת הדינוזאוריםכוח הקצבעוד חברים של הופ!מייק האבירדינו דןממלכת טוביהוחבורת החצרמר מוכשר מסביב לעולםהקרקס של רינתהיכון חידון הופ!