סמי הכבאימולי וצומייובל המבולבל – מר עגבניהבוב הבנאיהרפתקאות פיטר הארנבמיכל הקטנה והמפלצותתותיתהפוני הקטן שליהדוד חייםנווה עצלנותחזרה לגן ולבית הספרמפיוני גיבור עלרחוב סומסום – מגלים סקרנותסבא מתכווץחיבוק של שבת – סבא טוביההדבורה מאיהטימוטי הולך לבית הספריובל המבולבלטבע תוםסוד הקצב של מיכלהפיה לילידפנה ודודידורחוב סומסוםרכבת הדינוזאוריםכוח הקצבעוד חברים של הופ!מייק האבירדינו דןממלכת טוביהוחבורת החצרמר מוכשר מסביב לעולםהקרקס של רינתהיכון חידון הופ!