הקייטנה של הופ! - פתגמים וניבים

מטרת הפעילות: טיפוח כישורי שפה גבוהה

נשתמש בניבים ובפתגמים בהקשרים מתאימים ונסביר לילדים בצורה ישירה ומפורשת את משמעותם. יש לעודד את הילדים לחזור בקול על הפתגם ולהשתמש בו בהקשרים מתאימים. כל ילד יבחר פתגם שהוא אוהב, ויספר לקבוצה מדוע בחר דווקא בפתגם זה ולמה הוא אוהב אותו. הסייעת תדגים בעצמה קודם לכן את הפעילות הזו בפני הילדים. לאחר מכן נבקש מכל ילד לצייר את הפתגם האהוב עליו.

 

ציוד נלווה: רשימת פתגמים

 

 • סוף מעשה במחשבה תחילה (משובץ ב"לכה דודי")
 • מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך (תלמוד בבלי שבת ל"א א')
 • טובים השניים מן האחד (קהלת ד' ט')
 • אין דבר העומד בפני הרצון (מתבסס על זוהר ב' קס"ב)
 • תפסת מרובה לא תפסת (תלמוד בבלי סוכה ה' א')
 • טוב ציפור אחת ביד משתים על העץ (ביטוי מהמאה ה13)
 • לא דובים ולא יער
 • לשקר אין רגלים (מתבסס על אוצר המדרשים דרבי עקיבא)
 • כבד את אביך ואת אימך (שמות כ' י"א)
 • מפני שיבה תקום והדרת פני זקן (ויקרא י"ט ל"ב)
 • לך אל הנמלה עצל -ראה דרכיה וחכם (משלי ו' ו' )
 • לא הביישן למד (אבות ב' ה')
 • ואהבת לרעך כמוך (ויקרא י"ח י"ט)
 • הוסיף שמן למדורה (מקור לא ידוע)
 • אל תבכה על חלב שנשפך (מקור לא ידוע)
 • מלא פיו מים (מקור לא ידוע)
 • לא בכוח כי אם במוח (מקור לא ידוע)
 • טוב שכן קרוב מאח רחוק (משלי כ"ז י')
 • מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת (עבודה זרה ג')
 • אֱמֹר מְעַט וַעֲשֵׂה הַרְבֵּה
 • מצא מין את מינו
 • אין דבר העומד בפני הרצון."
 • אל תלבין פני חברך ברבים."
 • אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך."
 • פה מפיק מרגליות."
 • שני צדדים למטבע."
 • שכן קרוב יותר טוב מאח רחוק."
 • "תפסת מרובה - לא תפסת."
הדפס מאמר שלח לחבר