האתגר הגדול לילדים בלבד!

במפקדת גיבורי העל מתקבלת קריאה וגבי המפקדת מזעיקה למשימה את אחד מגיבורי העל.